Styrelsen

STYRELSEN

Ordförande:Leif Rydell

Vice Ordförande: Bengt Axelsson

Kassör: Katarina Gill

Sekreterare: Gösta von Wendel

Ledamöter: Lars Ström, Per Samuelsson, Lars-Göran Karlsson, Reino Håkansson,

Jan Håkansson

 

Suppleanter: Andreas Sjögren